Duurzaam inzetbaar

In het kader van duurzame inzetbaarheid geef ik workshops en trainingen binnen bedrijven. Nu de pensioengerechtigde leeftijd steeds hoger wordt is het van belang om extra aandacht te besteden aan vitaliteit op de werkvloer.

In een voorbereidend gesprek wordt samen met de opdrachtgever besproken hoe de workshop een persoonlijke tintje kan krijgen passend bij het bedrijf of het deelnemende team.

Workshop: Het herkennen van stress-signalen
In deze workshop worden medewerkers en/of leidinggevenden zich bewust van stress- signalen die een rol kunnen spelen in het werk. Het doel van de workshop is stress vroegtijdig te herkennen en daar actie op te ondernemen. Samen de strijd aangaan tegen stress op de werkvloer.

Workshop: Duurzaam met plezier aan het werk
Gezond aan het werk blijven door je bewust te zijn van die factoren waar je zelf invloed op hebt om met plezier aan het werk te kunnen zijn en blijven. In deze workshop gaan medewerkers aan de slag met verschillende facetten van werkplezier zoals de inhoud van je werk, de sfeer in het team, de resultaten, een goede verdeling van de werkdruk, een prettige werkomgeving. Vanuit kracht en met plezier worden actiepunten geformuleerd waar het team of de individuele werknemer mee aan de slag kan.

Workshop duurzame inzetbaarheid

Welke hulpbronnen kun je als werkgever inzetten om werknemers bevlogen en met meer plezier duurzaam inzetbaar te houden. Uit onderzoek blijkt dat de werkgever en de wijze van leidinggeven hierin een belangrijke rol speelt. In deze workshop staan deze hulpbronnen centraal. Het resultaat is een plan van aanpak hoe op deze bevlogenheid te sturen.